K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

PROCESNÍ ŘÍZENÍ ORGANIZACE

ATTIS.BPM

Modelujte, popisujte procesy a vytvářejte interaktivní procesní modely v modulu ATTIS.PBM.  

MĚŘENÍ VÝKONNOSTI ORGANIZACE

ATTIS.MBO

Měřte výkonnost organizace i procesů, definujte cíle, metriky a reportujte hodnoty v modulu ATTIS.MBO.

HODNOCENÍ A MOTIVACE

ATTIS.MOT

Stanovte zaměstnancům výkonností cíle a kompetence s možností hodnocení a vazbou na odměňování v ATTIS.MOT.

ŘÍZENÍ RIZIK

ATTIS.RM

Zaveďte efektivní systém řízení rizik včetně mapy rizik a jejich vazeb na procesy, agendy a opatření v modulu ATTIS.RM.

PODPORA ISO 9001

PODPORA V SW ATTIS

Vytvořte plnohodnotný funkční systém řízení organizace s pomocí softwaru ATTIS, který je kompatibilní s normou ISO 9001:2015

NAŘÍZENÍ GDPR

PODPORA V SW ATTIS

Buďte připravení na nařízení GDPR s pomocí softwaru ATTIS, který významně napomáhá plnit požadavky vyplývající z tohoto nařízení.

Organizační struktura

ATTIS.ORG

Modelujte organizační strukturu, organizační jednotky, speciální týmy a navzájem je hierarchicky propojujte pomocí organizačních vazeb v modulu ATTIS.ORG. 

Stránka zaměstnance

Osobní stránka

Pomocí osobní stránky v sw ATTIS vytvořte komplexní personifikovaný pohled na data zaměstnance vyplývající z jeho pracovního zařazení a zpřístupněte mu informace potřebné k výkonu jeho práce.

Pracovní náplň zaměstnance

Procesně orientovaná náplň

Poskytněte zaměstnancům informace o jejich pracovních povinnostech formou přehledného seznamu úkonů - procesních kroků - vytvořením procesně orientované pracovní náplně v sw ATTIS.