K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Procesní řízení organizace - ATTIS.BPM

Modul ATTIS.BPM je specializovaný nástroj pro modelování, popis, správu a analýzu firemních procesů. Přímé vazby modulu ATTIS.BPM do modulu ATTIS.MBO umožňují propojit procesní model se systémem měření výkonnosti a získat tak důležité podklady pro hodnocení procesní výkonnosti. Provázanost s modulem ATTIS.MOT umožňuje správně definovat kompetenční modely a optimalizovat pracovní náplně zaměstnanců.

 Ukázka řídících procesů

Procesní model

ATTIS.BPM podporuje neomezené větvení procesního modelu. Standardní metodika BPM nabízí uživatelům členění procesů na hlavní, podpůrné a řídící. Na každé úrovni procesního modelu lze následně modelovat procesní mapy, které schématicky znázorní:

 • průběh procesu v jednotlivých činnostech
 • popisy jednotlivých procesů a procesních kroků
 • úkoly a odpovědnosti zaměstnanců
 • vstupy a výstupy jednotlivých procesů
 • souvislosti mezi procesy

 

 

 

 

 

 

 Tvorba procesních map je základním stavebním kamenem procesního řízení

Integrované nástroje kreslení v ATTIS.BPM umožňují tvořit přehledné procesní mapy a dle potřeby v nich zobrazovat atributy popisující jednotlivé činnosti. Všechny úrovně procesního modelu lze dynamicky prohlížet, měnit zadané údaje, provádět úpravy v jednotlivých atributech, vkládat poznámky apod.

Do procesního modelu jsou všechny vazby zaznamenány jen jednou, následné aktualizace prvků modelu se již promítají na dotčená místa automaticky. Nastavené vazby v procesním modelu lze rovněž dynamicky prohlížet a tabulkově i vizuálně analyzovat. Získání detailního přehledu o sekundárních projevech provedené změny je proto otázkou vteřin.

Celý procesní model i organizační model lze vygenerovat do HTML formátu a v interaktivní podobě umístit například na firemní intranet.

 

 

 

 

Hlavní zaměření ATTIS.BPM je na:

 • tvorba přehledných procesních map
 • přehledné úpravy procesních map
 • definování vstupů a výstupů jednotlivých procesů
 • zdokumentování odpovědností pracovníků
 • poskytnutí informací o procesu všem zapojeným pracovníkům
 • zpřístupnění dokumentů v procesních mapách