K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Hodnocení a motivace zaměstnanců - ATTIS.MOT

Modul ATTIS.MOT je specializovaný nástroj pro motivaci a zapojení zaměstnanců do kontinuálního zlepšování výkonnosti organizace. Jednotlivým zaměstnancům lze přiřadit konkrétní cíle (osobní KPI´s), sledovat jejich plnění a vytvořit tak základ motivačního a hodnotícího systému postaveného na sledování jejich výkonnosti. Současně lze v systému tvořit a spravovat kompetenční modely a hodnotit zaměstnance na základě úrovně jejich kompetencí.

 

 

Karta zaměstnance 

Modul ATTIS.MOT umožňuje pro každého zaměstnance vytvořit v systému individuální kartu. Karty zaměstnanců jsou postaveny na dvou pilířích:

  • hodnocení zaměstnanců na základě kompetenčního modelu
  • hodnocení zaměstnanců prostřednictvím plnění cílů

 

Výsledky hodnocení lze dále využít v procesu vzdělávání a zavést automatické propojení ATTIS.MOT s Learning Management Systémem nebo je použít jako podklad pro mzdový systém.

 

 

 

 

 

Proces hodnocení zaměstnance

Vytvoříte-li datovou strukturu kompetenčních modelů, budete moci ATTIS.MOT využít jako podpůrný nástroj procesu hodnocení zaměstnanců. Řízeným pohovorem nadřízeného a podřízeného vedete pracovníky k dosažení požadovaných výsledků. ATTIS.MOT zajistí pravidelnost hodnocení nastavením libovolných časových plánů a jejich vyhodnocování. 

Měření výkonnosti významně napomáhá k dosažení vytyčených cílů. Vytvořením individuálních ukazatelů výkonnosti je zajištěno potřebné zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie, přičemž jsou jednotlivým zaměstnancům jasně definovány zodpovědnosti za plnění jednotlivých ukazatelů vycházející ze stanovených cílů společnosti.

 

 

 

Modul ATTIS.MOT je zaměřen na:

  • výkonnost zaměstnanců a jejich hodnocení – v kartách zaměstnanců jsou přehledně dokumentována a vyhodnocena všechna hodnocení
  • automatické hlídání frekvenci hodnocení dle nastaveného časového plánu – ke každé kartě lze nastavit libovolný časový plán hodnocení
  • tvorbu podkladů pro výpočet mezd
  • vyhodnocování údajů z modulu ATTIS.MBO a promítání výsledků na jednotlivé pracovníky
  • evidenci vzdělávacích aktivit s možností propojení na Learning Management Systémy