K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Partnerská síť využívající SW ATTIS

Mezi partnery ATTIS patří řada tuzemských i zahraničních poradenských firem

Partnerská síť je důležitým obchodním kanálem prodeje ATTIS. Partnerská síť ATTIS je skupina spolupracujících poradenských společností, které cíleně podporujeme, aby nám pomáhaly prodávat a implementovat ATTIS.

 

 • ABConsult
 • Akademie Sting, o.p.s
 • AQE Advisors, a.s.
 • BDO Advisory s.r.o
 • BI EXPERTS s.r.o.
 • CATANIA GROUP s.r.o.
 • CE-PA, spol. s r.o.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • GIST, s.r.o.
 • HC Logic, s.r.o.
 • HM Partners s.r.o.
 • Icontio Ltd.
 • IDS ADVISORY s.r.o.
 • Jihočeská univerzita
 • KARAT Software a.s.
 • KARAT Solution s.r.o
 • M-solutions s.r.o.
 • M.C.Triton, spol. s r.o.
 • Národní síť Zdravých měst ČR
 • NQA CZ s.r.o.
 • Opus consulting s.r.o.
 • RGU CZ
 • Smrček cooperation s.r.o.
 • STRATUS LYNX s.r.o.
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita v Košiciach
 • TOVIA
 • TrimCon s.r.o
 • Univerzita Pardubice
 • VERA, spol. s r.o.
 • Vysoká škola báňská - Ekonomická fakulta
 • Západočeská univerzita v Plzni

ABConsult je nezávislá poradenská firma poskytující odborné služby pro podniky a veřejnou správu, zdravotnictví, školství i zábavní průmysl.

 

 AQE advisors, a. s. je poradenská společnost poskytující služby zejména subjektům veřejného sektoru. Hlavní aktivity společnosti se zaměřují na zefektivnění výkonu státní správy a samosprávy. Mezi hlavní činnosti patří: poradenství při čerpání dotací z fondů EU, strategické plánování a regionální rozvoj, řízení ekonomiky a rozpočtů ve veřejné sféře, implementace moderních metod řízení, procesní modelování agend.


Na českém trhu BDO působí od roku 1991. Se svými více jak 400 zaměstnanci a dlouholetou praxí se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením v České republice. Zastoupena je zde společnostmi BDO Audit, BDO Tax, BDO Účetnictví, BDO Appraisal services, BDO IT, BDO Advisory a třemi regionálními společnostmi. Jednotlivá odborná pracoviště poskytují své služby kromě Prahy hned v několika krajských kancelářích.

 


Cílem této integrace je řešení, které umožňuje využívat možnosti a vlastnosti business inteligence (např. SW BI Experts). Pomocí parametrizovatelného MDX dotazu zaslaného ze SW ATTIS do datového skladu, dojde k importu hodnoty za uvedené časové období. Takto automaticky získané hodnoty slouží např. jako podklad pro hodnocení výkonnosti (modul MBO, výkonnosti organizace/pracovníka).


CATANIA GROUP je vzdělávací a poradenská společnost v oblasti veřejné správy, pohledávek a procesního řízení. Na trhu působí od roku 1995 a v současné době realizuje aktivity v poradenství, v oblasti vzdělávání, řízení procesů a ekonomiky nebo například školení, pořádání vzdělávacích a jiných akcí.  


CE-PA zajišťuje poradenské a vzdělávací služby v oblasti firemní strategie a vnitrofiremních procesů. Know-how nabízí již od roku 2004, kdy sdružení podnikatelských osob nastartovalo spolupráci skupiny procesních analytiků, průmyslových inženýrů a IT specialistů, kteří se zabývali popisem, auditem a redesignem firemních procesů, optimalizací výrobních toků, logistikou, implementací metod štíhlé výroby.GIST je  česká softwarová a poradenská společnost vlastněná od založení v roce 1994 až doposud čtyřmi fyzickými osobami. Znalostmi podpořenými informatikou pomáhají zákazníkům zvyšovat jejich schopnost dosahování jimi stanovených ekonomických cílů. Našich více než 80 zaměstnanců se soustředí především na tři produkty: consulting, business intelligence a vývoj software. 


Společnost HC Logic, s. r. o. nabízí zdravotnickým zařízením podporu při identifikaci a řešení strategických logistických, provozních a stavebně-technických problémů. Mají dlouholeté zkušenosti v oblasti návrhů a dodávek komplexních logistických systémů, stavebního projektování a plánování, konzultační činnosti a projektového řízení.

 

 


HM Partners jsou poradenská a vzdělávací společnost, která více než 15 let úspěšně pomáhá lidem a organizacím v České republice. Zaměřují se na vedení strategických změn, zlepšování firemních procesů a rozvoj zaměstnanců.


Společnost Icontio poskytuje své služby jak v oblasti konzultací, tak v oblasti technologií a vývoje software, pro zákazníky z České republiky, Slovenské republiky i Rakouska. Poskytují komplexní služby od strategického poradenství, analýz procesů, projektového řízení, řízení informační bezpečnosti, přes vývoj aplikací na různých platformách až po instalace, dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software.

 


Poskytuje procesně orientované poradenství vedoucí ke zvyšování efektivnosti komerčních firem, ale i státních organizací či vzdělávacích institucí. Zaměřují se na lepší využívání stávajících obchodních příležitostí i nalézání zcela nových. Hledají řešení, která umožní radikálně zvýšit výkonnost procesů. Základním pilířem, na kterém stojí společnost IDS Advisory, jsou lidé a jejich know-how v oblasti procesního poradenství.Cílem této integrace je SW řešení,které má vedle vlastností ERP systému (IS KARAT), také vlastnosti specializovaných řešení pro podporu strategického řízení, procesní řízení, řízení výkonnosti zaměstnanců (sw ATTIS).

Integrované řešení sw ATTIS a IS KARAT obsahuje:přenos číselníku osob a jejich uživatelských účtů z IS KARAT do sw ATTIS; přenos číselníku pracovních míst a pracovních pozic, organizačních útvarů, organizační struktury a zařazení osob v organizačních útvarech z sw ATTIS do IS KARAT; přenos procesního modelu z sw ATTIS do IS KARAT, podrobné rozpracování workflow v IS KARAT; datovou pumpu ATTIS pro reporting metrik.


Společnost se věnujeme  procesnímu řízení, poradenství při výběru ERP a dodávek nástrojů typu Business Intelligence, ERP, intranet/extranet. Nabízí komplex služeb, které vám pomohou k velkým finančním i často psychickým úsporám. Společnost tvoří 10 členný tým. V oboru pracují už více než 15 let, společně fungují od roku 2002.Společnost poskytuje poradenské a vzdělávací služby - hledání propojení a synergií: soukromý sektor -  veřejná správa - školy - neziskový sektor - podpora lokální ekonomiky.


Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet místa v Česku jako kvalitní, zdravé, příjemné a zejména udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli. 


Certifikační společnost NQA (obchodní jméno společnosti NQA Certification Limited) je mezinárodním partnerem pro certifikaci systémů managementu (certifikace ISO) a pro školení v této oblasti. V současné době NQA registruje přes 28.000 certifikátů vydaných v 70 zemích světa.


Společnost působící z pohledu dalšího rozvoje služeb pro organizace ve veřejné správě, která je certifikovaným implementačním partnerem pro Referenční model řízení městského úřadu.


Firma RGU je jedním z vedoucích evropských dodavatelů inovativních softwarových řešení pro PPS-systémy. Její specializací jsou kompletní řešení pro plánování a řízení výroby ve slévárenství a kovozpracujícím průmyslu.

Firma již úspěšně funguje v oboru více než 30 let. To pro její zákazníky znamená zkušenost a jistotu na trhu, jež je plný různých IT firem a programových řešení.


Smrček cooperation byla založena v roce 2005 jako poradenská společnost implementace a podpory procesního řízení. Subdodavatelsky se podílela na řadě projektů pro významné zákazníky jak ze soukromého sektoru, státní instituce či samosprávy. V současnosti se firma zaměřuje na projekty průmyslového inženýrství, implementace principů štíhlé výroby (lean management) nejen ve výrobě. 


Společnost STRATUS LYNX je poradenskou firmou a vzdělávací agenturou, která se zabývá komplexním poradenstvím ve všech oborech podnikání, poskytováním dotačního managementu a realizací vzdělávacích a motivačních programů v soukromém i veřejném sektoru.

 

Společnost poskytující manažerské poradenství a vzdělávání, původní českou metodou Management by Competencies. Společnost TrimCon tvoří síť mnoha lidí (konzultantů, koučů, aktivních manažerů, odborníků, …), kteří se znají a vědí, že se jeden na druhého mohou spolehnout.

http://www.trimcon.cz/

 Integrace s IS Vera probíhá následujícím způsobem. V IS Vera dojde k výběru dat určených k exportu. Následně dojde k vyexportování do jednotlivých xml souborů. Soubory jsou automatickou službou v SW ATTIS zpracovány a hodnoty ze souborů jsou převedeny do jednotlivých reportingů metrik ukazatelů.

 Zobrazit více