K poskytování služeb a analýze návštěvnosti využíváme souborů cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací zde

Řízení rizik

Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem je řídit potenciální rizika - tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku problémů.

Součástí procesu řízení rizik je:
- analýza rizik, stanovení priorit rizik podle stupně jejich významnosti, resp.,
- priorita rizik, a následně přijetí souboru konkrétních opatření k vyloučení, nebo
- minimalizaci rizik, anebo snížení jejich nežádoucího dopadu,
- sledování účinnosti opatření ke zvládání rizik a kontrola způsobu jejich realizace je součástí vlastního řízení.

Ukázka z mapy rizik

 

 

 

 

Při hodnocení rizik, která mohou negativně ovlivnit dosažení záměrů a cílů, je prvořadá jejich identifikace a následná analýza jejich příčin. Tyto činnosti jsou základem pro nalezení optimálního způsobu řízení rizik v organizaci.

 

Řízení rizik v softwaru ATTIS umožní zavést a udržovat systém řízení rizik včetně mapy rizik a jejich vazby na procesy, agendy a opatření.

 

 

 

 

Ukázka karty a katalogu rizik

 

 

 

Podpora řízení rizik v sw ATTIS organizaci umožní:

- vést přehlednou evidenci a klasifikaci rizik

- hodnotit rizika organizace a definovat opatření k jejich nápravě

- přiřadit rizikům jejich vlastníky (odpovědné osoby) a pověřené pracovníky

- provázat rizika s procesy

- sledovat účinnost opatření (vazba na KPIs)

- přehledně zobrazit mapu rizik

   

 

 

 

 

 

Sledování účinnosti opatření

Výstupy v sw ATTIS

  • vizuální zobrazení všech rizik v přehledné mapě rizik

  • tisk karet a katalogu rizik

  • přehled rizik zařazených do jednotlivých skupin

  • přehled rizik přiřazených k pracovním místům (konkrétním pracovníkům), organizačním útvarům

  • přehled rizik přiřazených k procesům, agendám a činnostem společnosti

  • přehled účinnosti plnění opatření